e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

3.e-Safe Kisisel Verileri Koruma Zirvesi Sponsorları

Teknoloji Sponsoru

Altın Sponsor

Gümüş Sponsor

Stand Sponsoru

 

Destekleyen Kuruluşlar

Resmi Yayın ve Basın Sponsoru

Medya Sponsorları

İletişim Ana Sponsoru

Medya İletişim Sponsoru

Medya Takip Sponsoru