e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Fotoğraflarımız

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi (8 Mayıs 2018 – İstanbul)
2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (15 Mart 2018 – Ankara)
1.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (25 Ocak 2018 – Ankara)
1.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (30 Mart 2017 – Ankara)