e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Konuşmacıları

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Ezgi Ergüneş Duran

KVKK Başkanlık Müşaviri

Özge Evci ERALP

Başkent Üniversitesi- Eralp Avukatlık Bürosu

Çiçek Ersoy

İ.T.Ü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Hamza Aytaç DOĞANAY

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

Cennet Alas Şekerbay

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı

Göksu Hazar Erdinç

KVK Uzman Yardımcısı

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz

A.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUK ABD ÖĞRETİM ÜYESİ

Minhaç ÇELİK

Araştırmacı, Siberbulten.com

Mehmet Ali İNCEEFE

ACCERT A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / TBD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Gökhan Çörekçi

Trend Micro Satış Yöneticisi

Uğur Nabi Yalçın

Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Muhammet Dursun KAYA

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Taha YÜCEL

Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve RTÜK Üyesi