e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

4. e-Safe Kişisel Verilerin Koruma Zirvesi

Teknoloji Sponsoru

Altın Sponsor

İletişim Ana Sponsoru

Destekleyen Kuruluşlar

Resmi Yayın ve Medya Sponsoru

Medya Sponsorları

 

Medya İletişim Sponsoru

Medya Takip Sponsoru

Hijyen Sponsoru