e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Sponsorları

Teknoloji Sponsoru

Altın Sponsor

Gümüş Sponsor

Bölüm Sponsoru

Stand Sponsoru

Destekleyen Kuruluşlar

Resmi Yayın ve Basın Sponsoru

 

Medya Sponsorları

İletişim Ana Sponsoru

Medya İletişim Sponsoru

Medya Takip Sponsoru