e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

8. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Sponsorları

Destekleyen Kurumlar

ANA SPONSOR

Platin Sponsor

Etkinlik Sponsorları

Medya İletişim Sponsoru

Resmi Yayın ve Medya Sponsoru

Medya Sponsorları

 

Medya Takip Sponsoru

 

Destekleyen Kulüpler

Destekleyen STK ve Organizasyonlar