e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi KAYIT OL BİLGİ AL 1 Gün // 20 Konuşmacı // 30 Katılımcı 25 Mart 2021 - Ankara KAYIT OL BİLGİ AL 4. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi 1 Gün // 20 Konuşmacı // 30 Katılımcı 20 Mayıs 2021 - Ankara