e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Videolarımız

6. e-Safe Kisisel Verileri Koruma Zirvesi (3 Mayıs 2022 – Ankara)
5. e-Safe Kisisel Verileri Koruma Zirvesi (17 Mayıs 2022 – Ankara)
4. e-Safe Kisisel Verileri Koruma Zirvesi (17 Haziran 2021 – Ankara)
3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (12 Kasım 2020 – Ankara)
2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (24 Nisan 2019 – Ankara)
1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi (8 Mayıs 2018 – İstanbul)
1.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (25 Ocak 2018 – Ankara)