e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

ağ güvenliği Tag

Birden çok arka kapısı olan Python kitaplığının, AWS sırlarını ve anahtarlarını çalmaya çalıştığı belirtildi. Araştırmacılar, yazılım deposunda AWS kimlik bilgilerini ve ortam değişkenlerini herkese açık bir uç noktaya sızdırmak üzere tasarlanmış bir dizi kötü amaçlı Python paketini açığa çıkardı. Sonatype Güvenlik Araştırmacısı Ax Sharma’ya göre, ‘’Bu paketlerden...