e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

ağ yönetimi Tag

Siber güvenlik araştırmacıları, Siemens SINEC ağ yönetim sistemindeki (NMS) 15 güvenlik zafiyeti bulurken, bu 15 güvenlik açıklarıyla ilgili olarak bazı görüşlerini aktardılar. Bu güvenlik zafiyetlerinden bazılarının sistemlerde uzaktan kod yürütülmesini sağlamak için bir siber saldırganlar tarafından kullanılabileceği açıklandı. Dikkat çeken bir diğer kusur ise, yerel veri...