e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

çerez duvarları Tag

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlere ilişkin açık rızanın taşıması gereken özellikleri e-Safe’e anlattı. Kişisel verilerin bir takım istisnaları olmakla birlikte yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla işlenebileceğini belirten Hüseyin Can Aksoy, rızanın veri işleme faaliyetinden önce, yani çerezler kullanılmadan tam...