e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy Tag

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy, çerezlerin kişisel veri içerip içermemesini e-Safe’e anlattı. Çerezlerin, kullanıcıların ziyaret ettikleri web siteleri tarafından, kullanıcıların terminal cihazlarına (bilgisayar, cep telefonu, tablet) yerleştirilen küçük metin dosyaları olduğunu belirten Hüseyin Can Aksoy, “Bunlar kullanıcılar hakkında topladıkları bilgiler...