e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

HASH Tag

Blokzincir güvenliğinin ihtiyaç olması ve kullanılmasının asıl sebebinin içerisinde verinin güvenliğini sağlayan “kriptografi” ve “HASH” algoritmaları olduğunu belirten Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğanay, “HASH kriptografik özet anlamına gelmektedir. Tek yönlü matematiksel algoritmalardır. Girdi olarak verilen veri bu algoritmalar ile...