e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

zararlı yazılım Tag

BlueBorne’nun 10 saniyeden kısa sürede bluetooth bağlantısı açık cihazları kontrol altına alıp veri çalmaya başlayabileceği açıklandı. Fortinet, BlueBorne adıyla da bilinen ve bluetooth bağlantısını...