e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik

Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik

Bu yılki e-Safe Siber Güvenlik Zirvesinde Kritik Altyapılarda Siber Güvenlik hakkında Akademisyen sayın BİLGİN METİN bir konuşma yapacaktır.

Konuşmacı

BİLGİN METİN

iber Güvenlik; Bilgi Güvenliği ve Sistem Mimarisi; Bilişim Sistemlerinde Risk Analizi; Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri (ISO 27001); Bilgi Teknolojileri Yönetişimi (COBIT, ITIL vb); Bulut Bilişim; Haberleşme Sistemleri İçin Analog Devre Tasarımı Uzmanı

Event Hours(1)

  • 15 Mart 2018 Perşembe

    15.00 - 15.30

    BİLGİN METİN
    Akademisyen

e-Safe Zirveleri

Siber güvenlik konusunda yerel sorunlara odaklanan Türkiye’nin ilk ve tek etkinliği e-Safe Siber Güvenlik Zirveleri her geçen yıl daha büyük katılımla devam ediryor.

Güncel Haberler

    No posts were found.