e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Geçmiş e-Safe Digital Etkinliklerimiz

e-Safe Digital No:3 (18 Şubat 2021 – Video Konferans)
e-Safe Digital No:2 (3 Eylül 2020 – Video Konferans)
e-Safe Digital No:1 (30 Haziran 2020 – Video Konferans)