e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Geçmiş e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi Etkinliklerimiz

8. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (18 Ocak 2024 – İstanbul)
7. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (26 Nisan 2023 – Ankara)
6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (17 Mart 2022 – Ankara)
5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (25 Mart 2021 – Ankara)
4. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (24 Eylül 2020 – Ankara)
3. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (14 Mart 2019 – Ankara)
2. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (15 Mart 2018 – Ankara)
1. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (30 Mart 2017 – Ankara)