e-Safe Zirveleri

Siber dünya var oldukça siber güvenlikte var olacaktır. Sentez Medya olarak siber güvenlik etkinliklerinde edindiğimiz uluslararası tecrübeyi ülkemize taşıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Siber Güvenlik Zirvesi’dir.

Gelecek Etkinliklerimiz

2.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi (24 Ocak 2019 – Ankara)
3.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi (14 Mart 2019 – Ankara)