e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Haberler

Çocukların haklarını ele alan en geniş kapsamlı uluslararası düzenlemenin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olduğunu söyleyen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi...