e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ahmet GÜVEN

Ahmet GÜVEN

(E) Dz.Y.Müh.Kd.Albay

ABOUT

Ahmet GÜVEN 1989 yılında Deniz Lisesine girmiş, 1997 yılında ise teğmen rütbesi ile Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmuştur. 4 yıl süre ile deniz görevi icra eden GÜVEN, 2001-2003 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Naval Postgraduate School’da “bilgisayar” dalında yüksek lisans yapmıştır. Müteakiben 18 yıl süre ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı ile Bilimsel Karar Destek Daire Başkanlığına bağlı birimlerde icra edilen bir çok projede proje subayı ve proje yöneticisi olarak görev aldıktan sonra 20 Eylül 2021 tarihinde albay rütbesi ile emekli olmuştur.

SESSION

17 Mart 2022 14:30 - 14:50