e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ahmet Miraç SÖNMEZ

Ahmet Miraç SÖNMEZ

KVK Uzmanı

ABOUT

1982 yılında Giresun’da doğdu. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2005 ve 2018 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü’nde AB Uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. 2013 yılında ise Tallin Teknoloji Üniversitesi Ragnar Nurkse İnovasyon ve Yönetişim Okulu Yüksek Lisans Programını bitirdi. 2018 yılından beri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

SESSION

16.10 - 16.30