e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ahmet Said ALTIN

Ahmet Said ALTIN

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı, KVKK

ABOUT

  • Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamladı.
  • 2011-2020 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Avrupa Birliği Uzmanı olarak görev yaptı.
  • Halen Kişisel Verileri Koruma Kurumunda uzman olarak çalışmaktadır.

SESSION

17 Mayıs 2022 14:30-14:50