e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

ATALAY KELEŞTEMUR

ATALAY KELEŞTEMUR

Beyaz Şapkalı Hacker

ABOUT

Yaklaşık 20 yıldır IT sektöründe görev yapan Atalay KELEŞTEMUR, Pardus 2011, Ubuntu, Windows 8 ve Siber İstihbarat isimli kitapların yazarıdır. Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi isimli yüksek lisans tez çalışması yapmıştır. Siber istihbarat ve siber güvenlik üzerine eğitimler vermektedir.

Siber istihbarat analizi, güvenli kod denetimi, penetrasyon testi, web uygulama sızma testi gibi konularda çalışmalar yapmaktadır. Şu an Gedik Üniversitesi’nde Uluslararası Ticaret Doktora öğrencisi olan Keleştemur’un sahip olduğu sertifikalar CPTE, CPEH, CSWAE, CISSO, ISMS LA ve SCE’dir.