e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Behçet Uğur Töreyin

Behçet Uğur Töreyin

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü

ABOUT

Behçet Uğur Töreyin; elektrik – elektronik mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 2001 yılında lisans, Bilkent Üniversitesi’nden ise 2003 yılında yüksek lisans ve 2009 yılında doktora derecelerini almıştır. Hâlen, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları Ana Bilim Dalı ile Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilişim Enstitüsü bünyesinde yer alan Hesaplamalı Zeka için İşaret İşleme araştırma grubunun ( https://spacing.itu.edu.tr/ ) kurucusu ve yöneticisi olan Prof. Dr. Töreyin’in araştırma alanları işaret işleme ve örüntü tanımadır.