e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Beste Ekin

Beste Ekin

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

ABOUT

Beste Ekin, 2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden onur derecesi ile mezun olmasının ardından avukatlık stajını tamamlayarak aynı yıl Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programına kabul edilmiş ve bu program kapsamında temelde rekabet hukuku ve iktisadi regülasyon alanlarına yönelik çalışmalarına devam etmiştir. Ardından, yine aynı Üniversite’de Özel Hukuk Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamış ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Boyutuyla Büyük Veri” başlığını taşıyan yüksek lisans tezini kitaplaştırmıştır. 2021 yılının Ocak ayından itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ekin, rekabet hukuku, tüketicinin korunması ve kişisel verilerin korunması arasındaki etkileşim ile gelişmekte olan teknolojilerin mevcut hukuki düzenlemelere yansıması alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.