e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

ABOUT

Hüseyin Can Aksoy, doktorasını 2013 yılında Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg’den  almıştır. Başlıca araştırma alanları medeni hukuk ve borçlar hukuku olan Dr. Aksoy’un kişisel verilerin korunması, Avrupa sözleşme hukuku ve medeni hukukun ekonomik analizi konularında da çalışmaları vardır. Makaleleri, European Journal of Law and Economics, European Business Law Review ve Successio gibi yayınlarda yer alan Dr. Aksoy, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Impossibility in Modern Private Law” ve “Sendikasyon Kredisi Alacaklarının Fer’i Teminatlarla Güvence Altına Alınması” başlıklı üç kitap kaleme almıştır. Dr. Aksoy, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü (GEBİP) ve Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanı Ödülü (BAGEP) sahibidir.