e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz

Doç. Dr. Süleyman Yılmaz

A.Ü.HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ HUKUK ABD ÖĞRETİM ÜYESİ

ABOUT

08.03.1971 tarihinde Ordu’nun Ünye ilçesinde doğmuştur. Orta öğretimini aynı yerde tamamlamıştır. 1989 yılında girdiği A.Ü. Hukuk Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1995-1997 yılları arasında İngiltere’de dil öğrenimi ve akademik çalışmada bulunmuş olup, University of East Anglia, Law Faculty’den de hukuk fakültesi diploması almıştır. 14.12.1998 yılında A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Anabilim dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 10.10.2000 tarihinde “Internet Aracılığı ile Yapılan Satım Sözleşmesi” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini; 12.12.2007 tarihinde ise “Hukukî Açıdan Internet Bankacılığı” isimli teziyle doktora eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında ise Doçent ünvanını almıştır. Halen A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuku Anabilim dalında çalışmakta olup, 2016 yılından beri Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, YÖK Hukuk Denklik Alt Komisyon Üyesidir.

WEBSITE

A.Ü Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi