e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dr. Fatih Sinan Esen

Dr. Fatih Sinan Esen

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı

ABOUT

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden tam burslu olarak 2006 yılında almıştır. Yüksek lisans (MBA) eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde bölüm ve enstitü birincisi olarak 2010 yılında, doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında 2017 yılında tamamlamıştır. Hâlen yapay zekâ alanındaki çalışmalarına Ankara Üniversitesinde devam etmektedir. 2007 yılında TÜBİTAK’ta bilimsel programlar uzman yardımcısı olarak göreve başlamış, 2012 yılında bilimsel programlar uzmanı, 2018 yılında ise bilimsel programlar başuzmanı pozisyonuna yükselmiştir. Halen bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulusal/uluslararası takibi, politika geliştirme çalışmaları ve ulusal stratejilerin koordinasyonu konularında çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde bilgisayar okuryazarlığı, araştırma yöntemleri, uzman sistemler ve yapay sinir ağları konulu dersler vermiştir. Hâlihazırda Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yarı zamanlı olarak dersler vermektedir. Açık verinin yaygınlaştırılması konusunda ulusal çapta bir projenin yürütücüsüdür. Münih merkezli Goethe Institut bünyesinde yapay zekâ etiği alanında çok disiplinli araştırmalarda bulunmuştur, seminerler vermiştir ve halen uluslararası çalışma gruplarına mentorluk yapmaktadır. Birçok ulusal/uluslararası akademik makalesi, kitap bölümü ve konferans bildirileri bulunmaktadır. “Dumandan Sosyal Medyaya: Kitle İletişiminin Kısa Tarihi” başlıklı kitabın yazarıdır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev almaktadır. Yapay zekâ ve metaverse konularında farklı seviyelerdeki gruplara bilgilendirici seminerler vermektedir ve ulusal/uluslararası etkinliklerde davetli konuşmacı olarak yer almaktadır. Halen Metaverse Projesi Türkiye’nin kurucusu ve proje yöneticisidir.