e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dr. M. Fatih Demirkol

Dr. M. Fatih Demirkol

Ulak Ar&Ge Müdürü

ABOUT

M. Fatih Demirkol received his MSc and PhD degrees from Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, USA, in 2000 and 2003, respectively. Between 2003-2007, he worked as an assistant professor at Hawaii Center for Advanced Communications, University of Hawaii, Honolulu, HI, USA. His research focus was on wireless communications and signal processing for communications. Between 2007-2018, he worked in various positions in the mobile communication industry at Turkcell, Turk Telekom (previously Avea) and Huawei Technologies. He currently works as R&D Manager at Ulak Communications.