e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Engin Bora ŞAHİN

Engin Bora ŞAHİN

Bilgi Risk Yönetim Müdürü, KPMG Türkiye

ABOUT

KPMG’deki kariyerine 2012 yılında başlamıştır. Bu tarihten itibaren, COBIT, ISO, SOX, ITIL gibi küresel standartlara ve BDDK, SPK, KGK, BTK gibi yerel düzenleyicilere dayanan Bilgi Teknolojileri Denetimi projelerinde görev almaktadır. Finans sektöründe, banka ve/veya elektronik para şirketlerinin kuruluşları, mevcut durum analizleri, yol haritası belirlenmesi, COBIT ve ISO standartlarının kurumda uygulamaya alınması, iş ve BT sürekliliği analizleri, iç kontrol ortamının değerlendirilmesi gibi danışmanlık projelerinde rol almaktadır. Telekom sektöründe de geniş tecrübeye sahip olup, bu sektörde süreç denetimi, bilgi sistemleri denetimi ve veri analizi çalışmalarını gerçekleştirdi ve yönetti. KPMG siber güvenlik ekibinin gerçekleştirdiği denetim ve danışmanlık projelerinin yöneticisi olarak rol almaktadır. Siber güvenlik alanında fikir önderliği çalışmalarını yürütmektedir. (Araştırmalar: Türkiye’de Destek Hizmetleri ve ISAE3402, BT Olgunluk Standartları)

SESSION

14-Mar-2019 15:10 – 15:40