e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ersin CAN

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

ABOUT

Ersin CAN Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğmuştur. İlk ve ortaöğretimini İskenderun liseyi ise Ankara’da tamamlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanı görevi yürütmekte iken 2017 yılının Eylül ayından beri Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığında görev yapmaktadır.

SESSION

17 Mayıs 2022 16:30-16:50