e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ezgi Ergüneş Duran

Ezgi Ergüneş Duran

KVKK Başkanlık Müşaviri

ABOUT

1982 Antakya doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini Hatay’da, lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans öğrenimine ise “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Kişisel Verilerin Korunması” konulu teziyle aynı üniversitede kamu hukuku anabilim dalında devam etmektedir.

Özel sektörde avukat olarak başladığı meslek hayatına, Türk Standartları Enstitüsü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Başbakanlıkta kariyer uzmanı olarak devam etmiştir. 2018 yılından beri Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda kariyer uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 1 çocuklu olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

SESSION

12-Kas-2020 11:40-12:00