e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ezgi Turgut Bilgiç

Ezgi Turgut Bilgiç

KVKK Uzman Yardımcısı

ABOUT

Ezgi TURGUT BİLGİÇ üç yılı aşkın süredir Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarı bursuyla mezun olmuş ardından Hacettepe Üniversitesi’nde kamu hukuku alanındaki yüksek lisansını “Kamusal Alanda İdarenin Video Gözetiminin Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır. Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi’nde kamu hukuku alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda yapay zekâ, robotik ve kişisel verilerin korunması üzerine akademik çalışmalar ve araştırmalar yapmakta olan TURGUT BİLGİÇ’in yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.