e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Göksu Hazar Erdinç

Göksu Hazar Erdinç

KVK Uzman Yardımcısı

ABOUT

Göksu Hazar Erdinç, lisans eğitimini 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra 1,5 yıl avukatlık yapmıştır. 2015 yılı Aralık ayından itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları anabilim dalında yaklaşık 3,5 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Erdinç, Elektronik Haberleşme Düzenlemeleri, Kişisel Verilerin Korunması, Bilişim Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yürütmüştür. İTÜ Bilişim Enstitüsü Bilişim Uygulamaları anabilim dalında yüksek lisans derecesini tamamlayan Erdinç aynı bölümde doktora çalışmalarını da sürdürmekte olup, doktora tez aşamasına geçmiştir. Erdinç, 2019 yılının Nisan ayından itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığında uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.