e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

KVK Uzmanı

ABOUT

1981 İzmir doğumlu olan Hakan Arslan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına devam etmektedir. Meslek kariyerine Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde başladı ve akabinde 13 yıl süreyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müfettiş olarak görev yaptı. Yaklaşık 8 aydır da Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kamu mali yönetimi, Devlet Memurları Kanunu ile yabancıların çalışma izinleri rejimi konularında yayımlanan hakemli makaleleri bulunan Arslan, Kamu İç Denetçisi sertifikası ile Etik Eğiticisi sertifikalarına sahiptir.

SESSION

11.20 - 11.40