e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Halil Murat BERBERER

Halil Murat BERBERER

Avukat

ABOUT

Kurucusu olduğu Berberer Hukuk Bürosunda Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık ve
danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.
1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği derecesiyle Piyade Subayı olarak mezun
olmuş, 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon ve Çağ Üniversitesi
Kamu Hukuku yüksek Lisans derecelerine sahiptir.
Uluslararası Hukuk Yüksek Lisansını Amerika Birleşik Devletleri The Judge Advocate General’s
School and Legal Research Center’da tamamlamıştır.
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı kadrolarda Askeri Hakimlik, Askeri Savcılık ve Adli Müşavirlik
teşkilatlarında Askeri Hakim olarak görev ifa etmiştir.
Silahlı Çatışma Hukuku uzmanlığı bulunmakta olup, siber güvenlik ve kuvvet kullanma
konusundaki eğitimlerin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika, İtalya
gibi çeşitli ülkelerde uluslararası çalışmalara katılmıştır.
Uluslararası hukuk, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, siber güvenlik ekosistemine ilişkin
alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.
Cenevre Uluslararası Hukuk ve Teknoloji İşbirliği Derneği kurucu üyesi olup, çok iyi derecede
İngilizce bilmektedir.

SESSION

12 Mayıs 2022 15:10 -15:30