e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Mahmut Esat Yıldırım

Mahmut Esat Yıldırım

İleri Siber Güvenlik Operasyonları Koordinatörü - USOM

ABOUT

Mahmut Esat Yıldırım 1990 Ankara doğumludur. Üniversite öğrenimine Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde başlamış olup sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Montana State University’de devam edip mezun olmuştur. Ortaokul yıllarından bu yana siber güvenlikte ofensif ve defansif olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Facebook, Yahoo, Microsoft, Dropbox gibi onlarca firmada çeşitli zafiyetler tespit ederek özel teşekkür listelerine girmeyi başarmıştır. Bilişim ve siber güvenlik alanında kabul gören OSWE, OSCP, GAWN, GXPN sertifikalarını almıştır. 2016 yılında USOM’da göreve başlayarak, sızma testi takım liderliği, tehdit istihbarat takım liderliği ve olay müdahale takım liderliği görevlerini yürütmüştür. Halen USOM’da ileri siber güvenlik operasyonları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Mahmut Esat Yıldırım 1990 Ankara doğumludur. Üniversite öğrenimine Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği’nde başlamış olup sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Montana State University’de devam edip mezun olmuştur. Ortaokul yıllarından bu yana siber güvenlikte ofensif ve defansif olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Facebook, Yahoo, Microsoft, Dropbox gibi onlarca firmada çeşitli zafiyetler tespit ederek özel teşekkür listelerine girmeyi başarmıştır. Bilişim ve siber güvenlik alanında kabul gören OSWE, OSCP, GAWN, GXPN sertifikalarını almıştır. 2016 yılında USOM’da göreve başlayarak, sızma testi takım liderliği, tehdit istihbarat takım liderliği ve olay müdahale takım liderliği görevlerini yürütmüştür. Halen USOM’da ileri siber güvenlik operasyonları koordinatörü olarak görev yapmaktadır.