e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Mert Akçasoy

Mert Akçasoy

KVKK Uzmanı

ABOUT

Mert AKÇASOY 1982 Ankara doğumludur. Orta okul ve lise eğitimini Ankara Atatürk Lisesi, lisans
eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olup, Avukatlık stajını Ankara
Barosunda bitirdikten sonra sırasıyla Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik
Uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2018 yılından itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Kişisel
Verileri Koruma Uzmanı olarak çalışma yaşamını sürdürmektedir.