e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

MURAT ŞİŞMAN

MURAT ŞİŞMAN

PANOD Elektronik, CTO

ABOUT

Uzun yıllardır Mobil Uygulama Geliştirme ve Güvenlik alanında bireysel ve kurumsal projeler gerçekleştirmiş olup birçok kamu kurumu ve kurumsal firmalara bu konuda eğitimler vermektedir. SigintOS adlı Sinyal İstihbaratına yönelik olan Linux dağıtımının sahibidir. Sinyal İşleme ve analiz sistemleri, uydu ve Satcom iletişimi alanında çalışmalar gerçekleştirmenin yanı sıra GSM ve LTE ağları oluşturulması ve güvenlik testlerinin gerçekleştirilmesi, Sip sunucular ile GSM ağlarının entegrasyonu gibi konularda da birçok çalışması bulunmaktadır. Siber Casusluk adlı kitabın yazarıdır.

SESSION

15-Mar-2018 12:00-12:30