e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Mustafa Şeref İşcan

Mustafa Şeref İşcan

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

ABOUT

Mustafa Şeref İŞCAN 2007 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrasında avukatlık stajını tamamlamış ve 2009 yılında devlet memuru olarak atanmıştır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığında Hukuk Müşaviri, Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılı aralık ayından itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak görev yapmaktadır.