e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu

Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı

ABOUT

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Nadire ÇORUHLU KAMALIOĞLU, lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Maliye anabilim dalında tamamlamış olup aynı anabilim dalında Doktorasına devam etmektedir. Çalışma hayatının 10 yılını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında İş Müfettişi olarak sürdüren Sayın Kamalıoğlu, 2018 yılından itibaren Kişisel Verileri Koruma Kurumu İnceleme Dairesi Başkanlığında Kurum Uzmanı olarak görev yapmaktadır.