e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Numan İLERİ

Numan İLERİ

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

ABOUT

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde ve Pfeiffer Üniversitesi (ABD) Organizasyonel Liderlik alanında yüksek lisans programlarını tamamladı.

Kariyerine entegratör bir firmada İş Geliştirme sorumlusu olarak başlayan Numan İleri, 2008 yılında Türk Telekom ailesine katılmıştır. Türk Telekom’da uzman, müdür ve grup müdürü pozisyonlarında çeşitli görevler üstlendikten sonra 2019 yılından itibaren Regülasyon Uyum Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Bilgi Güvenliği Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Direktörler Forumu Üyesi ve TOBB Telekomünikasyon Meclis Üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar yürütmektedir.

SESSION

17 Mayıs 2022 09:30-10:40