e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ömer ÇITAK

Ömer ÇITAK

Founder at StrixEye

ABOUT

Uzun yıllar boyunca İnternet Teknolojileri sektörünün farklı alanlarında çalışmış olan Ömer Çıtak, hali hazırda kurucusu olduğu StrixEye adlı siber güvenlik şirketinde yöneticilik yapmaktadır. İş hayatı boyunca yaptığı araştırmaların bir bölümünü önemli konferanslarda halka arz etmiş olup zaman buldukça blogunda da paylaşmaktadır.

Yazmış olduğu “Ethical Hacking – Offensive & Defensive” kitabı Türkiye’nin en çok satan siber güvenlik kitabı olup yetenekli gençlerin kendini geliştirmesine mentörlük etmektedir. Aynı zamanda “Arka Kapı” adında Türkçe ve İngilizce yayın yapan siber güvenlik dergisinin kurucularındandır.

SESSION

17 Mart 2022 14:50 - 15:10