e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ömer Faruk Kusutoğlu

Ömer Faruk Kusutoğlu

Bilişim Sistemleri Uzmanı

ABOUT

1987 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans eğitimini Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinde yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde yönetim bilişim sistemleri ve güvenlik ağırlıklı dersler alarak tamamladı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir. 2008 yılından itibaren çeşitli devlet kurumlarında görev yapmaktadır. İstihbarat, psikolojik harp, algı yönetimi, kamu diplomasisi, kriz yönetimi, sosyal medya uzmanlığı, Bilişim Güvenliği ve Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Derneği’nin düzenlemiş olduğu Python Öncesi Linux Eğitimi, Python Eğitimi, Siber Güvenlik Eğitimi, Exploits Güvenlik Eğitimi, Networking Eğitimi, Etik Hacker (CEH), ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi eğitimlerine katıldı.

Siber güvenlik, siber istihbarat, insansız hava araçlarının siber güvenliği, bulut bilişim, yapay zekâ ve KVKK konularıyla ilgilenen, bu konularda çeşitli sunumlar yapan ve eğitimler veren Ömer Faruk KUSUTOĞLU, siber istihbarat konusunda kitap çalışmasına devam etmektedir.