e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özge Evci ERALP

Özge Evci ERALP

Başkent Üniversitesi- Eralp Avukatlık Bürosu

ABOUT

2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve Avukatlık stajının ardından  Ankara Barosu’na kaydolmuştur. 2006 yılından bu yana bilişim hukuku alanında Avukatlık yapmaktadır.

Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi’nde Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü’nde hukuk çevirisi eğitimi almıştır.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı marka ve patent vekilidir.

Uzun yıllar Ankara Barosu Bilişim Kurulu ve Bilgi İşlem Merkezi üyeliği yapmıştır. Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi ile Ankara Bar Review dergilerinde editor olarak görev almıştır.

2018 yılında Dijital Reklamcılığın Teknik, Hukuki ve Vergisel Boyutu isimli kitabını yayınlamıştır.

İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu ile “Okullarda Güvenli İnternet” ve “Sivil Toplum Kuruluşları’na Sosyal Medya Eğitimi” Projelerinde çok sayıda kuruluşa İnternet Hukuku eğitimleri vermiştir.

Başkent Üniversitesi’nde Bilişim Hukuku ve Ankara Üniversitesi’nde Mesleki Bilgisayar-UYAP, derslerinde öğretim görevlisidir.

2006 yılından bu yana Kişisel Verilerin Korunması uyum süreçlerinde yer almakta ve eğitimler düzenlemektedir.