e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pelin Özkaya

Pelin Özkaya

Adli Bilişim Uzmanı

ABOUT

Pelin Özkaya, Ankara Barosu’na bağlı serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Bilişim tezli yüksek lisans mezunudur. Şu an Hacettepe Üniversitesi Adli Bilimler – Adli Bilişim doktora öğrencisidir. Ankara Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu’nda başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Merkezi’nde Adli Bilişim, Siber Güvenlik, Kişisel Veri ve Bilgi Güvenliğine ilişkin eğitimler vermektedir. Çalışma alanlarında yayınlanmış kitabı ve akademik makaleleri bulunmaktadır.