e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pınar Çağlayan Aksoy

Pınar Çağlayan Aksoy

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

ABOUT

Doç. Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans derecesini aldıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Blockchain Türkiye Platformu, İstanbul Blockchain Kadınları Derneği ve Zürih Üniversitesi Blockchain Merkezi üyesidir. Avrupa Hukuk Enstitüsü üyesi olarak “Blockchain and Smart Contracts” ve “Guiding Principles and Model Rules on Algorithmic Contracts” başlıklı projelerde Danışma Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası satım hukuku, karşılaştırmalı sözleşme hukuku ve haksız fiil hukuku alanlarında kitapları, editörlükleri ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Son yıllardaki araştırmaları sözleşme hukuku, haksız fiil hukuku ve kişisel verilerin korunmasının yanı sıra yeni ortaya çıkan teknolojilerin, özellikle yapay zekâ ve dağıtık defter teknolojisinin hukuki etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.