e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU

Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU

Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

ABOUT

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü Bölüm başkanlığı yapmaktadır. Lisans derecesini istatistik, yüksek lisans ve doktora derecesini yönetim ve organizasyondan almıştır. Teknoloji Yönetimi, teknolojinin edinimi, kişisel verilerin korunması, yönetim stratejileri üzerinde çalışmaktadır.

SESSION

17 Mayıs 2022 14:10 -14:30