e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

ABOUT

25.11.1953 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1974 yaz döneminde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden (İktisat-Maliye Bölümü) mezun oldu.

Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığını kazandı, 1977 yılında Hesap Uzmanı, 1981 yılında Baş Hesap Uzmanı unvanını aldı.

1983-1984 yılları arasında Belçika’da mesleki araştırmalar yaptı.

1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 1990 yılında aynı yer Genel Müdür Yardımcısı oldu. 5 Nisan 1994 kararlarıyla birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığına atandı. Aynı yerde her iki Müsteşarlığın müsteşar yardımcılıklarını yaptı, ayrıca Hazine Müsteşarlığını 6 ay vekaleten yürüttü.

1997 yılında Maliye Bakanlığına Gelirler Genel Müdürü olarak atanan Nevzat Saygılıoğlu, 1999 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına ve 2000 yılı ortalarında da Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına getirildi. 2004 ikinci yarısına kadar bu görevde kaldı ve kendi isteğiyle emekliye ayrılarak üniversiteye profesör olarak geçti.

Bürokratik görevleri sırasında Belçika dışında, Fransa ve ABD’de (IMF) uzun dönemli programlara katıldı. Ayrıca çeşitli kuruluşlar tarafından farklı görevlerde iken ve farklı zamanlarda 5 kez “yılın bürokratı” seçildi.

Öte yandan bürokrasideki görevlerini yürütürken 1986 yılında Gazi Üniversitesi’nden “doktora”, 1989 yılında Ankara Üniversitesi’nden “doçent” ve 2004 yılında da Gazi Üniversitesi’nden “profesör” unvanlarını aldı.

Bu arada yine bürokratik görevleri ve sonrasında Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (SBF), Hacettepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne profesör olarak atanan ve görevini part time olarak yürüten Nevzat Saygılıoğlu, 2015 yılı akademik döneminde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde göreve başladı.

Üniversiteye geçtikten sonra özel sektörde uzun süreli üst düzey görevler de üstlendi.

Bireysel ve ortak 11 kitabı bulunan Nevzat Saygılıoğlu, 20 yıla yakın zamandan beri de çeşitli gazete ve dergilerde haftalık yazılar yazıyor. Halen “Dünya” gazetesinde haftalık yazılarını sürdürüyor.

Kendisi iyi derecede Fransızca ve orta derecede İngilizce bilmekte olup evli 1 çocukludur.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi, Emekli Müsteşar