e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Seçil KOYUNCU

Seçil KOYUNCU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

ABOUT

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) açtığı meslek personeli sınavında başarı göstererek BDDK’da Bankacılık Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Seçil Koyuncu, 13 yıl süresince BDDK’da sırasıyla Bankacılık Uzmanı, Bankacılık Başuzmanı görevlerinde bulundu. Ağustos 2017’de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nda çalışmaya başlayan Seçil Koyuncu Başkanlık Müşaviri olarak Kurumdaki görevini sürdürmektedir.

SESSION

17 Mayıs 2022 11:00 - 11:20